shtatzënibinjake Tag

Ekografia është mjeti diagnostikues më i mirë për të llogaritur moshën e  shtatzënisë sidomos kur nuk mbahen mend mirë menstruacionet e fundit, kur ciklet menstruale janë të çrregullta ose kur shtatzënia  ka ndodhur  pavarsisht nga  kontraceptivi oral i përdorur. Gjithashtu nëpërmjet ekos shihet dhe numri i...