shtatzëniedytë Tag

Pas shtatzënisë së parë, shpesh herë ndodh që gratë dëshirojnë një tjetër shtatzëni në një periudhë shumë të shkurtër. Por në rastet kur është kryer një lindje me operacion cezarian nevojitet të pritet një periudhë prej 18-24 muajsh përpara se të niset një shtatzëni e...

Çdo shtatzëni është e ndryshme dhe nuk ka asnjë mënyrë për të parashikuar se si do të jetë shtatzënia e ardhshme. Gjithsesi nëse gjatë shtatzënisë të parë ka patur ndërlikime të tilla si lindja e parakohshme, presioni i lartë i gjakut, preeklampsia, diabeti gjestacional, kufizimi i...