socialfreezing Tag

Në video tregohen momente nga marrja e vezëve. Gjatë fekondimit in vitro gruaja i nënshtrohet paraprakisht stimulimit hormonal të personalizuar, për të rritur sa më shumë vezë. Procedura kryhet në bashkëpunim midis mjekëve në sallën operatore dhe biologëve në laboratorin ngjitur. Mjekët aspirojnë folikujt në brendësi të...

Ngrirja e vezëve është një metodë e cila përdoret për të ruajtur aftësinë e gruas për të ngelur shtatzënë në të ardhmen. Dihet se me rritjen e moshës së gruas zvogëlohet numri i vezëve dhe cilësia e tyre. Disa nga rrethanat kur mund të zgjidhet kjo proçedurë...