spermiograma Tag

Duke ndjekur teknikat e përditësuara në fushën e Riprodhimit Mjekësor të Asistuar ne mund të sygjerojmë rrugëtimin më të përshtatshëm për secilin çift që vjen pranë klinikës sonë duke ndjekur ecurinë e tij hap pas hapi. Në takimin e parë vendoset lidhja midis çiftit dhe mjekëve...

Ka raste kur mashkulli paraqet një azoospermi, mungesë totale e spermatozoideve në spermë, pasi kryen analizën e spermiogramës. Arsyeja mund të jetë se spermatozoidët nuk prodhohen nga testikujt ose ka një bllokim të kanaleve që i transportojnë ato. Në rastin e dytë, kjo mund të jetë shkaktuar...