spermograma Tag

Testi i fragmentimit të ADN-së është një analizë që shërben krahas analizës së spermogramës për të vlerësuar cilësinë e spermës. Informacioni shtesë që jepet nga ky test lidhet me integritetin e molekulës së ADN-së, i cili është një parametër shumë i rëndësishëm për potencialin fertilizues të...

Analiza e spermës, e quajtur ndryshe spermogramë, mat parametrat e materialit seminal. Kontrolli i cilësisë së spermës  tregon rrjedhimisht edhe potencialin riprodhues të mashkullit. Çdokush mund ta kryejë këtë analizë, veçanërisht kur po planifikohet një shtatzëni. Pacienti duhet të ketë 3-4 ditë pa pasur ejakulacion (astinencë) kur...