SST Tag

Infeksione seksualisht të transmetueshme (IST) mund të përhapen nëpërmjet kontaktit seksual të pambrojtur. Ato mund të transmetohen me anë të gjakut të infektuar, lëngjeve të tjera të trupit, nga kontakti i lëkurës së dëmtuar me lëngjet e trupit apo nga nëna tek fëmija gjatë lindjes. Disa...

Kanceri i qafës së mitrës shkaktohet nga virusi HPV, human papillomavirus. Infeksioni nga HPV është njëkohësisht dhe sëmundja seksualisht e transmetushme më e përhapur sot në botë. Ka gjithësej 40 tipe të HPV prej të cilëve vetëm disa shkaktojnë kancer. Ndërgjegjësimi ndaj kancerit të qafës së mitrës...