terapiepersonalizuar Tag

Në takimin e parë është vendosur lidhja midis çiftit dhe mjekëve si dhe janë bërë sqarimet fillestare të nevojshme. Disa nga momentet kryesore të takimit pasardhës  janë: - Vlerësimi  i analizave që mjeku ka kërkuar në vizitën e parë.

 Gjatë fekondimit in vitro është e rëndësishme marrja e më shumë se një veze nga gruaja duke mundësuar përzgjedhjen e tyre dhe krijimin e më shumë se një embrioni, gjë që çon rrjedhimisht  edhe në përzgjedhjen e embrioneve me cilësi më të mirë, për tu...

Një studim 38 vjeçar së fundmi ka publikuar se prej vitit 1970 numri i spermatozoidëve që prodhon mesatarisht një mashkull i shëndetshëm në popullatë vazhdon të bjerë në mënyrë domethënëse. Shkaktarë për këtë janë faktorët mjedisorë dhe socialë. Tek faktorët mjedisorë përfshihen përdorimi i laptopëve, plastika,...

Kur bëhet fjalë për infertilitetin nuk ka dallime midis femrave dhe meshkujve, sepse secili seks ka problematikat specifike. Rreth 1/3 e rasteve të infertilitetit lidhen me faktorët mashkullorë, 1/3 me faktorë femërorë dhe 1/3 që ngelet me faktorë femërorë dhe mashkullorë së bashku, ose janë...