ushqimi Tag

Para menstruacioneve dhe menjëherë pas tyre gratë kanë të theksuar ndjenjën e urisë.  Studimet tregojnë se kjo ndjesi mund të jetë faktor për rritjen e peshës. Çrregullimet e urisë  mund të lidhen me ndryshimet në hormonet seksuale, të cilat kulmojnë gjatë fazës luteale, pak para...