Testimi gjenetik paraimplantimit

Testimi gjenetik paraimplantimit

PGS përdoret në ciklin e fertilizimit in vitro (FIV) për të analizuar kromozomet e embrioneve përpara se të transferohen në mitër.

Qëllimet e testimit janë:
-Të rrisë shanset e një shtatzënie
-Të ulë rrezikun e aborteve
-Të transferohen vetëm embrione të shëndetëshme gjenetikisht

Embrionit që analizohet, i merren vetëm pak qeliza.

Testi i PGS për këtë embrion analizon të gjithë setin e kromozomeve duke përfshirë kromozomet X dhe Y, kështu që mund të transferohen vetëm embrionet e shëndetshme.

Për më tepër informacione, ju mund të kontaktoni në numrat tel.+355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.