Tremujori i parë

Tremujori i parë

Disa gra merakosen sepse në tremujorin e parë nuk duken dhe nuk ndihen shtatzëna. Ndërkohë  duhet të ndjehen me fat që nuk po përjetojnë të përzierat, lodhjen apo simptoma të tjera të tremujorit të parë.  Me fillimin e tremujorit të dytë do të duken më shumë që janë shtatzëna, ndërkohë mund të shijojnë çastet e këndshme dhe të përgatiten për muajt në vazhdim.