TUBAT E FALLOPIT

TUBAT E FALLOPIT

Në sistemin ripodhues femëror, tubat e fallopit janë ura lidhëse mes vezoreve dhe uterusit. Çdo muaj gjatë ovulimit, njëri nga tubat do të çlirojë një vezë dhe alternohen në ciklin pasardhës.

Fertilizimi i vezës ndodh në tubat e fallopit. Kur veza e fertilizuar zhvillohet në embrion, ajo transportohet nëpërmjet këtyre tubave në uterus ku dhe implantohet.

Shkaqet e bllokimit të tubave fallopian janë:
-Endometrioza
-Infeksionet pelvike
-Shtatzënitë ektopike
-Fibroidet

Në rastet kur një ose të dy tubat janë të bllokuar, kjo gjendje zvogëlon mundësitë e vezës për tu fertilizuar dhe çon në infertilitet ose në shtatzëni ektopike.
Pacientet të cilat kanë probleme me bllokimin e tubave fallopianë mund ti nënshtrohen kirurgjisë për të larguar pjesën që bllokon tubin ose mund ti nënshtrohen fertilizimit të asistuar për të patur një shtatzëni të sigurtë.

Në qoftë se dëshironi më tepër informacion ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.