Uterusi unikorn

Uterusi unikorn

Uterusi unikorn është një malformacion kongenital në të cilën formohet vetëm një pjesë e uterusit. Përvec mungesës së njërës gjysëm të uterusit vihet re edhe prania e vetëm njërit prej tubave të fallopit.

Kjo anomali nuk është simptomatike dhe mundet të detektohet nëpërmjet ekografisë.
Në rastet kur uterusi unilateral është i formuar mirë mund të ndodhë edhe një shtatzëni e shëndetshmë. Në të kundërt procesit mund ti vijë në ndihmë trajtimi FIV.

Në qoftë se dëshironi që të konsultoheni ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për rezervuar një orar.