Veza e Spermatozoidi

Veza e Spermatozoidi

• Një vezë e maturuar është rreth 110-120 μm (mikrometër).
• Spermatozoidi ka kokën 5.1 μm dhe 3.1 μm ndërsa bishti rreth 50 μm.
• Embrioni është rreth 200 μm.
Për shkak të përmasave të tyre të reduktuara, keto nuk shihen dot me sy të lire por nevojiten mjete specifike si mikroskopi për ti vëzhguar