Zhvillimi i gjurmëve të gishtërinjëve.

Zhvillimi i gjurmëve të gishtërinjëve.

Gjurmët e gishtërinjëve fillojnë të shfaqen gjatë fazave të zhvillimit të fetusit dhe vazhdojnë të transformohen dhe zhvillohen gjatë gjithë shtatzënisë.

Ato përfundojnë zhvillimin e tyre unik në muajin e 9 të shtatzënisë.